SIRPI raporuna göre küresel askeri harcamalar 2021 yılında da artmaya devam ederek, 2 trilyon doları aştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 2021, küresel askeri harcamaların art arda yükseldiği yedinci yıl oldu. 2021 yılında en çok askeri harcama yapan ülkeler Amerika, Çin, Hindistan, İngiltere ve Rusya oldu. Bu beş ülkenin yaptığı askeri harcamalar, küresel toplamın yüzde 62'sini oluşturuyor.

SIPRI Askeri Harcamalar ve Silah İmalatı Programı'ndan kıdemli araştırmacı Dr. Diego Lopes da Silva, "COVID-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik sorunların içinde bile küresel askeri harcamalar rekor seviyeye yükseldi. Enflasyon nedeniyle büyüme hızında yavaşlama kaydedildi. Ancak askeri harcamalar yüzde 6,1 oranında arttı" dedi.

2021 yılında hızlı ekonomik toparlanmanın sonucu olarak küresel askeri yük, yani küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın parçası olan küresel askeri harcamalar, 0,1 puan geriledi. 2020 yılında yüzde 2,3 olan harcamalar 2021'de yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

Amerika askeri araştırma ve geliştirmeye odaklanıyor

VOA'nın haberine göre, Amerika'nın 2021 yılındaki askeri harcamaları 801 milyar dolar tuttu. Bu tutar, 2020 yılında yapılan harcamaların yüzde 1,4 altında. Amerika'nın askeri harcama yükü 2020 yılında gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3,7'sini oluştururken, bu oran 2021 yılında yüzde 3,5'e geriledi.

Amerika'nın askeri araştırma ve geliştirmeye ayırdığı fon miktarı 2012-2021 yılları arasında yüzde 24 arttı. Silah tedariki fonlarıysa aynı süre zarfında yüzde 6,4 azaldı. 2021 yılında hem askeri araştırma ve geliştirme hem de silah tedarikinde azalma kaydedildi. Askeri araştırma ve geliştirmedeki harcamalar yüzde 1,2 oranında azalırken silah tedariki için yapılan harcamalar yüzde 5,4 oranında geriledi.
 

Rusya savaş öncesinde askeri bütçesini arttırdı

Rapora göre Ukrayna sınırındaki asker yığınağını yoğunlaştırdığı dönemde Rusya, 2021 yılında askeri harcamalarını yüzde 2,9 oranında arttırarak, 65 milyar 900 milyon dolara yükseltti. 2021, Rus ekonomisinin art arda büyüdüğü üçüncü yıl oldu. Rusya'nın askeri harcamaları 2021 yılında gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 4,1'ine yükseldi.

SIPRI Askeri Harcamalar ve Silah İmalatı Programı Direktörü Lucie Béraud-Sudreau, "Yüksek petrol ve doğalgaz geliri, Rusya'nın 2021 yılında askeri harcamalarını arttırmasına yardım etti. Rusya'nın askeri harcamaları 2016-2019 yılları arasında, düşük enerji fiyatları ve 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle uygulanan yaptırımlar nedeniyle azalmıştı" dedi.

Rusya'nın toplam askeri harcamalarının dörtte üçünü oluşturan ve işletme maliyetleriyle silah tedariki fonlarını içeren "ulusal savunma" bütçesi, yıl içinde arttırıldı. Nihai miktar 48 milyar 400 milyon olarak kaydedildi. Bu miktar, 2020 yılı sonunda oluşturulan bütçeden yüzde 14 daha yüksekti.

Ukrayna, Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirirken, askeri harcamalarını Kırım'ın ilhak edildiği 2014 yılından bu yana yüzde 72 oranında arttırdı. Harcamalar 2021 yılında gerileyerek 5 milyar 900 milyon dolara indi ancak yine de Ukrayna'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 3,2'sini oluşturdu.

Uzakdoğu ve Okyanusya'da büyük ülkeler harcamaları arttırdı

Amerika'dan sonra dünyada en çok askeri harcama yapan ikinci ülke olan Çin, 2021 yılında askeri harcamalara tahmini olarak 293 milyar dolar ayırdı. Bu miktar, 2020 yılına oranla yüzde 4,7'lik artışa denk geliyor. Çin'in askeri harcamaları son 27 yıldır art arda yükseliyor. Çin'in 2021 yılındaki bütçesi, 14'üncü Beş Yıllık Plan'ın birincisiydi. Son beş yıllık planın süresi 2025 yılında doluyor.

Japonya hükümeti, 2021 yılı bütçesini onayladıktan sonra askeri harcamalara 7 milyar dolar daha ekledi. Bunun sonucu olarak harcamalar yüzde 7,3 oranında arttı ve 2021'de 54 milyar 100 milyon dolara yükseldi. Bu miktar, 1972 yılından bu yana en yüksek yıllık artışa işaret ediyor. Avustralya da 2021 yılında askeri harcamaları yüzde 4 oranında arttırdı ve 31 milyar 800 milyon dolara yükseltti.