Çiftçinin yüksek maliyetler, yüksek mazot, yüksek gübre ve diğer girdilerinin yüksek fiyatlı olmasından kaynaklı büyük bir ekonomik buhranda olduğuna dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, “Çiftçinin kanunen belirlenmiş olan hakkı dahi verilmiyor. Soru önergemizde açık açık ne zaman vereceksiniz diye sorduk. 2006’da çıkan Tarım Kanunu’nun 21. Maddesine göre, devletin her yıl çiftçiye yapacağı desteklemelerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) yüzde birinden az olamayacağı hükme bağlanmıştır. Ancak İktidar tarafından kanundaki bu hükmün uzun süredir ihlal edildiği görülmektedir. Bir süre yüzde 0,5 düzeyinde tutulan destek son dönemde yüzde 0,4’e; 2022’de yüzde 0,3’e düşürülmüştür. Peşin ödemelerle adrese teslim ihalelere para bulan iktidar, işçiye, çiftçiye, emekliye, memura sıra geldi mi yasal haklarını bile vermekten aciz!” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİNİN SADECE BANKALARA  OLAN BORCU 173 MİLYAR

Çiftçilerin borçlarını sıralayan ve AKP iktidarının ‘hiçbir şey yokmuş gibi’ davranarak Recep Tayyip Erdoğan’ın halkın yoksulluğuyla dalga geçercesine kabul edilemez öneriler açıklamasına tepki gösteren Beko: “Çiftçi kardeşlerimizin sadece bankalara olan borcu 173 milyar lira, Tarım ve Kredi Kooperatifine 11 milyar lira, takipteki banka borçları ise 5 milyar lira iken ve de son 10 yılda 1 milyon çiftçi, ‘ben destek de istemiyorum’ diyerek tarımdan çekilmiş durumdayken; Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 2022 yılına kadar çiftçinin Tarım Kanununun 21. maddesi gereğince devletten alması gereken para 273 milyar liradır.  Yasaya rağmen çiftçiye GSYİH'nin %1'inden az ödeme yapılmasının gerekçesi nedir? Bundan sonra çiftçiye yasaya uygun biçimde GSYİH'nin %1'i oranında destekleme yapılacak mıdır? Çiftçinin sadece bankalara olan borcu 173 milyar lira olmuşken, yasadan kaynaklı alacaklarını çiftçiye ödeyerek bu borç yükünden kurtulması için bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? İktidarınız tarafından son dönemde; “maliyetler yüksek, mazot yüksek, gübre yüksek, diğer girdiler yüksek nasıl ekelim diye düşünüyorsunuz, düşünmeyin; mutlaka ekin” çağrıları yapılmaktadır. Çiftçiler bu kadar borçlu ve zor durumda iken; bu öneriyi nasıl yerine getireceklerdir? Sizin çiftçilere dönük yapılan bu çağrılara ilişkin bir çalışmanız var mıdır?” sorularını sordu.