Bugün içinde yaşadığımız ve “Vatanım” diye gururla söylediğimiz bu toprakları; üstün zekası, üstün cesareti ve üstün liderliği ile emperyalist ülkeler ile yazımın başlığında ima ettiğim içimizdeki hainleri yok ederek bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gerek Millî Mücadele yıllarında, gerekse Cumhuriyetin ilk yıllarından yaşama gözlerini yumana kadar 150 civarında suikast düzenlenmiş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan ettikten sonra neler yaptı ve kimlerin işine gelmedi de bu kadar suikasta maruz kaldı gelin hatırlayalım.

Kadınlara tüm dünyada ilk seçme ve seçilme hakkı verdi. 

Tevhid’i Tedrisat Kanunu ilan edildi. 

Eğitim öğretim laikleştirildi. 

Medrese ve okul ikiliğine son verilerek okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. 

Okullarda kız-erkek ayırımı kaldırılarak karma eğitime geçildi. 

Köylere okullar yaptırarak eğitimi başlattı. 

Köylüye “Milletin Efendisi” diyerek emeğin ve alın terinin ne kadar kutsal bir değer olduğunu topluma enjekte etti. 

Saltanatı ve hilafeti kaldırdı. 

Yaşamı boyunca elde ettiği tüm mal ve manevi varlığını kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne bıraktı. 

Gelin Atatürk’e düzenlenen suikastlardan bazılarını hatırlayalım: 

Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastıktan sonra Havza’ya giderken Samsun-Kavak yolunda, Kaptan Stilo isimli bir Rum yirmi Rum gençle birlikte, Mustafa Kemal Paşa’nın geçeceği yerde pusu kurarak, ateş açmışlar ve arabadaki üç kişiyi öldürmüşler. Mustafa Kemal Paşa önlem amacıyla konvoyu iki kilometre geriden başka bir araba ile takip ettiği için bu suikasttan kurtulmuş, 

Mustafa Kemal Paşa’ya Erzurum-Sivas yolunda bir başka suikast girişiminde daha bulunulmuş. Buradaki suikastı Dersimli çetelerin düzenlediği ve çetecilere bu girişimi o dönem Elazığ Valisi olan Ali Galip’in emir verdiği söylenmiş. 

Mustafa Kemal Paşa’ya bir suikastta Heyeti Temsiliye ile Ankara’ya gelmesinden sonra düzenlenmiş. Ankara Garı’nda Karakol Amiri olarak görev yapan Nuri Bey, suikastı Todori isimli bir kişinin yapacağını ortaya çıkarmış. Suikastı Samsun’daki Pontusçu Papaz Kosti ile komiteci İspiro’nun yaptırdığı itiraf edilmiş.

Mustafa Kemal Paşa’yı öldürmek isteyenler ve bununla ilgili planlar yapanlar arasında düzenli orduya katılmak istemeyen Çerkez Ethem’in de olduğu açıklanmış. 

Temmuz 1920’de, Afganistan temsilcisi olarak Ankara’ya Mustafa Kemal Paşa’yı öldürmek için geldiğini itiraf eden Mustafa Sagir, İstiklal Mahkemesi’nde yargılanarak idam cezasına çarptırılmış ve 24 Mayıs 1921’de infaz edilmiş.

Mustafa Kemal Paşa’ya dönük suikast girişimleri Cumhuriyet’in ilan edilmesinden sonra da devam etmiş. Eski Ankara Valisi Abdülkadir, eski İstanbul Mebusu Yenibahçeli Şükrü, İlyas Sami, Dayı Mesut, Kör İbrahim, Hemşinli Komünist Mehmet, Kahya Hüseyin ve Kayıkçı Kahyası Ali Osman, Osmanlı Devleti’ni yeniden kurmak için Mustafa Kemal Paşa’yı öldürmeyi planlamışlar ve durumun ortaya çıkması üzerine de tutuklanmışlar.  

1925 yılında Yunanistan’da yaşayan ve Trakya’dan giriş yapan Ermeni Manok Manokyan diğer iki arkadaşının Adana’dan Eskişehir’e geleceğini ve burada buluştuktan sonra, Ankara’ya geçerek, Mustafa Kemal Paşa’ya suikast düzenleyeceklerini açıklamış, daha sonra yargılanarak idam edilmiş. 

Mustafa Kemal Paşa’ya en büyük suikast girişimi İzmir’de düzenlenmiş. 15 Haziran 1926’daki suikast girişiminin ardından, 18 Haziran günü akşamı bir konuşma yapan Gazi Mustafa Kemal Paşa, “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözünü de yaşadığı bu olaydan sonra söylemiş. Mustafa Kemal Paşa’ya, İzmir’e geldiğinde düzenlenecek olan saldırı, Giritli Şevki isimli kişinin ihbarı sonucu, gerçekleşmeden önlenmiş. Başlıkta belirttiğim gibi içimizdeki hainler hiç eksilmiyor, eksileceği de yok!.. Size sadece Kurtuluş Savaşı için “Keşke Yunan galip gelseydi, ne hilafet yıkılırdı ne de şeriat yıkılırdı” diyen Kadir Mısıroğlu’nu hatırlatarak yazımı tamamlayayım.  

 

Bugün 29 Ekim 2023, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile atalarımızın 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan ettikleri ilk 100 yılın tamamlandığı gün. Bugün ikinci 100 yılımızın da ilk günü. Günümüz ve ikinci 100 yıla başladığımız bugün tüm ulusumuza kutlu olsun.