Zonguldak’ta sivil toplum kuruluşları ve Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) oluşturduğu Zonguldak Platformu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ‘Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Reformu’ adı altındaki çalışmasına tepki gösterdi. Platform adına konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Ülkemizin vazgeçilemez stratejik kuruluşları bile finansal temele dayalı, kârlılık esası ve piyasa şartlarına göre yönetim anlayışının hâkim olacağı birer şirkete dönüştürülecektir. Bu durumda piyasa şartları ve kârlılık göz önüne alınacak, tamamen veya parça parça KİT’lerin özelleştirilmesinin, kârlılığı düşükse kapatılmasının önü açılacaktır. Bu derecede önemli milli kaynakları üreten stratejik kamu kurum ve kuruluşlarına, kâr-zarar mantığıyla bakılamaz. Halkın malı olan, ülkemizin vazgeçilemez stratejik kurumları, piyasa şartlarına ve uluslararası tekellerin kontrolüne hiçbir şekilde ve asla terk edilemez.” dedi.

Madenciler, ‘Ki̇t Reformu’na Karşı Çıktı (1)

GMİS Genel Başkanlığı Şemsi Denizer Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, il ve ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katılarak destek verdi. Toplantıda, yüzlerce madenci sık sık ‘Madenler halkındır satılamaz’ ve ‘Birleşe birleşe kazanacağız’ sloganları atarak reform paketine tepki gösterdi.

Madenciler, ‘Ki̇t Reformu’na Karşı Çıktı (2)

Edirne Uzunköprü'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahalede Edirne Uzunköprü'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahalede

Yeşil, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, merkezi yönetimin kontrolü altında olan 19 Kamu İktisadi Teşebbüsü için KİT Reformu adı altında bir çalışma yaptıklarını açıkladığını belirtti. “Kamuoyuyla paylaşılmış bir tasarı olmamasına rağmen, detayları ortaya çıkan taslağa göre; KİT’lerde Yönetim Kurulu üye sayısı 7’ye çıkarılacak ve bu üyelerin 4’ünü Hazine ve Maliye Bakanı atayacak. Yönetim Kurulu Başkanı da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği isimler arasından atanacak. Bu durumda KİT’lerde tüm kontrol ve yönetim doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geçecek.” dedi.

KİT’LERİN KARLILIK ESASINA GÖRE YÖNETİLEN ŞİRKETLERE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Yeşil, KİT yönetiminin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geçmesiyle uzmanlığı bulunan bakanlıkların yetkisi ve görevi dışına çıkacağını ifade etti. “Enerji ve Madencilik özelinde, yetkili bakanlık olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, neredeyse bir şube müdürlüğü konumuna getirilecektir. Ülkemizin vazgeçilemez stratejik kuruluşları bile finansal temele dayalı, kârlılık esası ve piyasa şartlarına göre yönetim anlayışının hâkim olacağı birer şirkete dönüştürülecektir. Bu durumda piyasa şartları ve kârlılık göz önüne alınacak, tamamen veya parça parça KİT’lerin özelleştirilmesinin, kârlılığı düşükse kapatılmasının önü açılacaktır.” dedi.

Madenciler, ‘Ki̇t Reformu’na Karşı Çıktı (4)

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NIN TEK YETKİLİ KONUMA GELMESİ KABUL EDİLEMEZ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KİT’lerin uzmanlığının uyuşmayacağını belirten Yeşil, “Madencilik sektörünü yönetmek ve madencilik politikalarını belirlemek; uzmanlığı tekniğe dayanan, ekonomik ve yönetimsel düzeneklerin işletiminde etkin görev üstlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görevidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, uzmanlık alanı dışındaki KİT’lerin yanı sıra, madencilik politikaları ve maden işletmelerinin yönetimi konusunda da tek yetkili, tek karar verici ve tek düzenleyici konumuna gelmesi asla kabul edilemez.” dedi.

SAVAŞLAR TAŞKÖMÜRÜNÜN STRATEJİK ÖNEMİNİ ARTTIRDI

Yeşil, yaşanan enerji temelli savaşların, taşkömürünün stratejik önemini ortaya koyduğunu hatırlattı. “Enerji temelli savaşlar, dönem dönem yaşanan enerji ve tedarik krizleri, taşkömürü gibi stratejik bir kaynağın önemini daha da artırdı. Bu derecede önemli milli kaynakları üreten stratejik kamu kurum ve kuruluşlarına, kâr-zarar mantığıyla bakılamaz. Halkın malı olan, ülkemizin vazgeçilemez stratejik kurumları, piyasa şartlarına ve uluslararası tekellerin kontrolüne hiçbir şekilde ve asla terk edilemez. Stratejik öneme sahip kamu kuruluşlarının tartışmasız şekilde, tamamen kamu kontrolü ve sektör uzmanlarının yönetimiyle işlev görmelerinin; ülkemizin gerek ekonomik, gerek sanayi, gerekse siyasi bağımsızlığının şartı olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

DERHAL VAZGEÇİLMELİDİR

Mücadelelerinde kararlı oldukları mesajını vererek TTK’nin vazgeçilemez olduğunu vurgulayan Yeşil, şöyle konuştu: “Bu nedenlerle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırlamakta olduğu tasarıya bugün buradan bir kez daha hep birlikte ‘Hayır’ diyoruz. KİT Reformu adı altında hayata geçirilmeye çalışılan girişimlerden derhal vazgeçilmelidir. Bu birlik ve beraberlik içinde, omuz omuza mücadelemizle; kurumlarımız, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine oynanan her oyunu bozacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

Kaynak: DHA