Doğu Karadeniz'in en önemli şehirlerinden biri olan Artvin, iklim çeşitliliği ve doğal yeşil güzelliği ile öne çıkmakla birlikte, İl topraklarının büyük bir bölümünü kaplayan sarp ve geçit vermeyen dağlarlırıyla da dikkat çekmektedir.

Artvin Konumu

Artvin, Karadeniz Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yer alan, 7.367 km² yüzölçümüne sahip bir ildir. Türkiye'nin toplam yüzölçümünün %0,9'unu kaplayan Artvin, doğusunda Ardahan, güneyinde Erzurum, batısında Rize ve kuzeyinde Gürcistan ile komşudur. Karadeniz'e kıyısı olan ilin kıyı şeridi 34 kilometredir. 

Kaçkar Dağları

Kaçkar Dağı

Kaçkarlar, Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz kıyılarını süsleyen görkemli bir dağ silsilesidir. Bu heybetli oluşum, Kuzey Anadolu Dağları'nın doğu kanadını oluşturur. Doğu yakasında 3500 metreyi aşan pek çok zirve barındıran Kaçkarlar, batıya doğru uzandıkça 2000 metreye kadar alçalır. Bu dağ silsilesinin en yüksek noktası ise, 3932 metrelik heybetiyle Kaçkar Kavrun Dağı'dır.

Altıparmak Dağları

Altıparmak Dağları

Altıparmaklar, Kaçkar Dağları'nın gizemli ve az keşfedilmiş doğusunda yer alan bir dağ silsilesidir. 3.472 metrelik zirvesi ile bölgenin en yüksek noktasıdır. Ulaşılması en zor ve en az turist çeken Kaçkar kesimi olması, Altıparmaklar'ı doğaseverler için eşsiz bir macera noktası haline getirir. Silsilenin hem güney hem de kuzeyinde derin vadiler uzanırken, kuzeydoğu kesiminde buzul göllerinin büyülü güzelliği göze çarpar. Zirveye tırmanış için en uygun rota, dağın batısında bulunan Karagöl'ün yanından geçen kuzeybatı rotasıdır. Bu rotanın son etabı, 2-3 derece zorlukta kaya tırmanışları içerir ve deneyimli dağcılar için idealdir.

Karçal Dağları

Karçal DağlarıKarçal Dağları veya Karaçal Dağı, Türkiye'nin kuzeydoğu köşesinde, Artvin ilinin sınırları içerisinde yer alan heybetli bir dağ silsilesidir. 41.25°K enlem, 41-58°D boylam koordinatlarında bulunan ve 3415 metre yüksekliğe ulaşan bu dağlar, Artvin il merkezine 25 kilometre kuzeydoğusunda yer alır. Borçka ve Şavşat ilçelerini birbirinden ayıran Karçal Dağları, Çoruh ve Berta vadileri ile Gürcistan sınırına kadar uzanır.

Kocaeli'nde hangi dağlar var? Kocaeli'nin en görkemli dağı hangisi? Kocaeli'nde hangi dağlar var? Kocaeli'nin en görkemli dağı hangisi?

Marsis Dağı

Marsis DağıMarsis Dağı, Artvin'in Yusufeli ve Arhavi ilçeleri ile Rize'nin Fındıklı ilçesinin kesiştiği noktada yükselen görkemli bir dağdır. Zirvenin güney yamacı Artvin Yusufeli'ye, doğu yamacı Arhavi'ye, batı ve kuzey yamaçları ise Rize Fındıklı'ya bakmaktadır. Gül Dağı'nın güneybatısında, Karataş Tepesi ve Altıparmak Dağı'nın kuzeydoğusunda yer alan Marsis, 3391 metre yüksekliği ile Kaçkar Dağları silsilesinin doğu yönündeki son zirvesidir.

Yalnızçam Dağları

Yalnızçam Dağları

Yalnızçam Dağları, Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Ardahan, Artvin ve Erzurum illerinin sınırlarını çizen heybetli bir sıradağlardır. Bir yamacı Doğu Karadeniz'e, diğer yamacı ise Doğu Anadolu Bölgesi'ne bakar. Artvin'in doğusunda, Ardahan'ın kuzeyinde (Posof, Hanak, Damal) ve kuzeybatısında, Erzurum'un Olur ilçesinin kuzeyinde yer alan Yalnızçamlar, her iki bölgeyi de etkileyen önemli bir coğrafi oluşumdur.

Kürdevan Dağları

Kürdevan DağlarıKürdevan Dağları, Türkiye'nin kuzeydoğusunda, Gümüşhane ilinin güneyinde yer alan bir sıradağlardır. Doğu Karadeniz Dağları'nın bir parçası olan Kürdevanlar, kuzeyde Torul, güneyde Gümüşhane il merkezi ve Köse, doğuda Kelkit ve batıda Şiran ilçeleri arasında uzanır.

Kaynak: Haber Merkezi