Araştırmanın sonuçlarına göre, dünya genelindeki bireyler fiziksel olarak yaşlı hissetmeye 54 yaşında başlıyor, ancak ruhsal olarak genç hissetmeyi 42 yaşında bırakıyor. Kültürel ve coğrafi farklılıkların yaş ve gençlik algısını nasıl şekillendirdiğini gösteren bu araştırma, yaşlanma hissinin ve gençlik algısının ülkeden ülkeye önemli değişiklikler gösterdiğini ortaya koyuyor.

Türklerin algıları nasıl?

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti kahvaltıda bir araya geldi Bodrum Gazeteciler Cemiyeti kahvaltıda bir araya geldi

BAREM'in global ortağı WIN International tarafından gerçekleştirilen araştırma, dünya çapında 39 ülkeden 33.866 katılımcının görüşlerine dayanarak yapıldı. Türkiye'de ise araştırma, BAREM tarafından 26-30 Ocak 2024 tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle yapıldı. Türkiye temsili bir örneklemde 523 kişi ile yapılan bu araştırma, Türklerin yaşlılık ve gençlik algısını global trendlerle karşılaştırarak önemli veriler sundu.

Türkler 54 yaşında yaşlı hissetmeye başlıyor

Araştırmaya göre, Türkler 54 yaşında yaşlı hissetmeye başlıyor ve 44 yaşında genç hissetmeyi bırakıyor. Bu veriler, Türkiye'nin global eğilimlerle uyumlu olduğunu gösteriyor. Türklerin yaşlılık algısının, dünya genelindeki ortalamayla paralellik gösterdiği, ancak gençlik algısının ise global trende göre biraz daha geç sona erdiği görülüyor.

Coğrafi farklılıklar sonucu etkiledi

Araştırma, kültürel ve coğrafi faktörlerin yaş ve gençlik algısını büyük ölçüde etkilediğini ortaya koyuyor. Avrupa kıtası, yaşlılık algısını diğer bölgelere göre daha geç yaşlarda hissetmeye başlıyor. Örneğin, Finler 72 yaşına kadar genç hissetmeye devam ederken, yaşlılık hissine 47 yaşında kapılıyorlar. İspanya, İsveç ve İtalya gibi diğer Avrupa ülkelerinde ise bu yaş sınırları daha geç yaşlara çekilmiş durumda.
Buna karşılık, Asya ve Afrika kıtalarında yaşlılık algısı daha erken yaşlarda ortaya çıkıyor. Filipinler'de bireyler 30 yaşından itibaren genç hissetmeyi bırakırken, Güney Koreliler 52 yaşına kadar genç hissetmeye devam ediyorlar. En erken yaşta yaşlı hissetmeye başlayan ülkeler arasında Laos (45 yaş), Yunanistan (46 yaş) ve Malezya (47 yaş) yer alıyor.

Kıtasal eğilimler söz konusu

Araştırmanın kıtasal bazdaki bulguları da dikkat çekici. Avrupa dışında kalan bölgelerde yaşlılık algısı giderek daha erken yaşlara çekiliyor. Amerika kıtasında 2018 yılında yaşlılık hissinin 57 yaşında başladığı bildirilirken, bu yaş şimdi 53’e düşmüş durumda. Benzer şekilde, MENA bölgesinde bu yaş 59'dan 52'ye, Afrika kıtasında ise 54'ten 51'e gerilemiş. Genç hissetmeyi bırakma yaşı ise Amerika kıtasında 2018'de 46 iken, şu anda 40'a düşmüş. Afrika'da ise bu yaş 40'tan 43'e çıkmış. Avrupalılar, daha geç yaşlı hissetmelerine rağmen, genç hissetmeyi bırakma yaşında 3 yıllık bir gerileme yaşanmış ve bu yaş şimdi 43 olarak belirlenmiş.

Araştırma 39 ülkede 33.866 kişinin görüşleriyle yapıldı

Araştırmanın sonuçları, yaş ve gençlik algısının yalnızca biyolojik değil, aynı zamanda kültürel ve coğrafi faktörlerle şekillendiğini gösteriyor. Bu veriler, insanların yaşlanma ve gençlik algısını anlamak için kültürel bağlamın önemini vurgularken, yaşlılık ve gençlik algısındaki farklılıkların sosyal ve ekonomik etkilerini de gözler önüne seriyor.
Araştırmanın künyesi, 39 ülkede 33.866 kişinin görüşleriyle yapılan kapsamlı bir çalışmanın ürünü olarak, bireylerin yaş ve gençlik algılarının anlaşılmasına katkı sağlıyor. Türkiye'de yapılan araştırma, Türklerin global eğilimlerle uyumlu yaş ve gençlik algısını detaylandırırken, ülke içindeki yaşlanma ve gençlik algısının da derinlemesine bir analizini sunuyor.

Muhabir: Ayşegül Koç