Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

İstanbul'da pazartesi sabahları trafik kabusu! Yoğunluk %65'e ulaştı! İstanbul'da pazartesi sabahları trafik kabusu! Yoğunluk %65'e ulaştı!

Yürütme ve İdare Bölümü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Seçme Kararı

– Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin ŞENTÜRK’ün Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2024/119)

Yönetmelikler

– Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

– Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/4)

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/5)

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/34, K: 2024/60 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/126, K: 2024/67 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/137, K: 2024/68 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/195, K: 2024/71 Sayılı Kararı

İlan Bölümü

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: Haber Merkezi