Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının, yani yasaklanmış haklarının Adalet Bakanlığı’nın talimatıyla geri alındığını duyurdu. Açıklamada, Zeydan’ın tüm hukuki süreçlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurduğu, adaylığının onaylandığı ve seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi’nin kazandığı vurgulandı. 

Abdullah Zeydan Foto 1

Memnu haklarına itiraz

Adalet Bakanlığı'nın 29 Mart Cuma günü, iş saati sona ermeden beş dakika önce Zeydan'ın memnu haklarına itiraz ettiğinin açıklandığı bildiride şu ifadelere yer verildi: “Ancak 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine beş dakika, seçime iki gün kala Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla, 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz etmiştir. Yetkili savcılık, talimat niteliğindeki bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurmuştur. Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri almış ve memnu hak talebini reddetmiştir. Karar henüz kesinleşmeden, yani itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan hemen YSK’ya bildirimde bulunmuştur.” Zeydan’ın haklarının geri alınmak istediği vurgulanan açıklamay şöyle devam edildi: “Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iadesini kabul kararını veren aynı mahkeme, aldığı kararı çiğnemiş ve hukuk güvenliği hakkını yok etmiştir. Bu girişim halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür” Öte yandan, Abdullah Zeydan’ın Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan olduğu belitilirken, “Van halkının iradesini hiçe sayan bu girişim hukuk dışıdır. Bu girişime karşı bütün demokratik kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Demokrasileri var eden temel ilke halk iradesine saygı duymaktır. İktidarı halkın iradesine saygı duymaya davet ediyoruz. Halkımızın iradesini gasp etmeye heves edenleri uyarıyoruz.” şeklinde açıklama sonlandırıldı. 

Abdullah Zeydan Foto 2

Memnu hakkı nedir?

Özgür Özel: Bize oy veren hiç kimseyi pişman etmeyeceğimize söz veriyoruz! Özgür Özel: Bize oy veren hiç kimseyi pişman etmeyeceğimize söz veriyoruz!

Türk Ceza Kanunu'nun "Yaptırımlar" başlıklı 1. Kitabı içinde "Güvenlik Tedbirleri" başlıklı 2. Bölümü'nde düzenlenen 53. madde, hak yoksunluğunu hüküm altına almaktadır. TCK'nin 53. maddesi, kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkum olunduğunda, mahkumiyet süresince belirli hakların kullanımından mahrum kalınacağını belirtmektedir. Bu haklar şunlardır:

  • İşlenen suç kasıtlı suç olmalıdır.
  • Hapis cezasına hükmedilmelidir.
  • Fail 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
  • Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar aşağıdaki hakları kullanamaz.
  • Kamu görevinin üstlenilmesinden, atanmaya ve seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksunluk,
  • Seçme ve seçilme ehliyetinden yoksunluk,
  • Velayet hakkından, vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksunluk,
  • Vakıf, dernek, sendika, şirket ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan yoksunluk.
  • Resmî izne tabi bir meslek veya sanatı icra etmekten yoksunluktur.
Kaynak: Haber Merkezi