Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya yönelik 2 milyar dolarlık bir girişimi onayladı. Kurumun yaptığı açıklamaya göre, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması için 2 milyar dolarlık öncü nitelikte bir girişimi onayladı. Bu girişim kapsamında, 10 yıllık Avrupa ve Orta Asya Yenilenebilir Enerji Ölçeklendirme (ECARES) programı başlatılacak ve ilk aşamada 15 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesinin eklenmesi ve 240 milyon metrik ton karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor. Programın, kaldıraç etkisiyle 6 milyar dolarlık özel sermaye finansmanını harekete geçirmesi bekleniyor. Ayrıca, Dünya Bankası, Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini 2035 yılına kadar artırma hedefini desteklemek amacıyla Türkiye Dağıtık Enerji İçin Piyasa Dönüşümünün Hızlandırılması Projesi'ne 657 milyon dolarlık finansman sağlayacak.

''ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İLE İLGİLİ EN İDDİALI PROGRAMLARDAN BİRİ''

Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Antonella Bassani, Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin enerji güvenliğine katkıda bulunacak yenilenebilir enerji kapasitelerini artırmalarını desteklemek için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bassani, "Dünya Bankası olarak, ülkelerin yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması amacıyla özel sermayeyi çekmek için gerekli kolaylaştırıcı çerçeveyi ve başlangıç yatırımlarını geliştirmelerine yardımcı olmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ise Türkiye'nin enerji dönüşümüyle ilgili olarak gelişmekte olan piyasa ekonomileri arasında en iddialı programlardan birine imza attığını belirtti. Lopez, "Dünya Bankası, 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjiyi iki katına çıkarma yönündeki bu kararlılığı olumlu karşılamakta ve enerji güvenliğini sağlama, tüketiciler için enerji maliyetlerini düşürme ve iklim değişikliğiyle mücadele çabalarında ülkeye eşlik etmekten mutluluk duymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Dağıtık Enerji için Piyasa Dönüşümünün Hızlandırılması Projesi ise yenilenebilir enerjiyi artırmak amacıyla son kullanıcılar için güneş enerjisi piyasasının genişletilmesine odaklanacak ve dağıtık bataryalı elektrik depolama pilot uygulamasını destekleyecek.

ÇABALAR DESTEKLENİYOR

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'deki yeşil dönüşüm sürecinin yarattığı istihdam olanaklarına ve ekonomik fırsatlara kadınların ve gençlerin erişimini sağlamayı amaçlayan 400 milyon dolarlık finansmanı onayladı. Türkiye Sosyal Açıdan Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm Projesi, mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere finansmana erişimi kolaylaştıracak ve kadınlar ile gençlerin yeşil sektörlerde iş bulmalarını destekleyecek.

Ayrıca, İcra Direktörleri Kurulu, sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefleyen 416 milyon dolarlık Türkiye Sanayi Emisyonlarını Azaltma Projesi'ni de onayladı. Bu proje, temiz teknolojilerin benimsenmesiyle seçili sektörlerin sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlıyor.

Konut Kredisi faiz oranları güncellendi: İşte, tüm bankaların konut kredisi faiz oranları Konut Kredisi faiz oranları güncellendi: İşte, tüm bankaların konut kredisi faiz oranları

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin kapsamlı bir yeşil dönüşüm programı benimseyerek yeni fırsatlar yarattığına dikkat çekti. Lopez, özellikle kadınlar ve gençler için yeşil dönüşümün faydalarının eşitlikçi ve kapsayıcı olmasını sağlamaya yönelik çabalara destek verdiklerini belirtti. Türkiye Sosyal Açıdan Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm Projesi'nin, ekonomik fırsatların daha az kalkınmış bölgelerdeki kadınlar, gençler ve diğer kırılgan gruplar için yaygınlaştırılmasına odaklandığını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi