Bodrum'da çöp mesaisi: Bayramı tatili boyunca 7 bin 800 ton çöp toplandı Bodrum'da çöp mesaisi: Bayramı tatili boyunca 7 bin 800 ton çöp toplandı

Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde son üç aydır ödenmeyen sosyal denge tazminatları Tüm Yerel-Sen üyesi memurların tepkisiyle karşılaştı. Tüm Yerel Sen İzmir Şubeleri 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Kollar, 2 Nolu Şube Başkanı Murat Bekar ve 3 Nolu Şube Başkanı Ufuk Cengizler ortak basın açıklamasında buluştu.Basın açıklamasını Tüm Yerel Sen İzmir Şubeleri adına Ufuk Cengizler  yaptı.Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ ve Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Ergül Gülmez'in de basın açıklamasına katılım sağladığı gözlendi.
Tüm Yerel-Sen adına yapılan basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi...
Ülkemizin geldiği ekonomik durum, vatandaşlar olarak içinde bulunduğumuz darboğaz ve buhran ortadadır.  Bu memlekete gönül vermiş, alın teri dökmüş her emekçinin isteği, insanca yaşayabileceği ücret standartlarına ulaşmaktır. 

Kapitalist düzenin kölesi...


Hükümetin yanlış ekonomik politikaları, çalışanların maaş düzenlemeleri ile ilgili sergilediği tutum, bizleri daha da yoksullaştırmakta, kapitalist düzenin kölesi haline getirmektedir. Bizler, o ya da bu sendikanın mensubu, üyesi, yöneticisi olsak da hepimizin birleştiği ortak nokta; adil, eşit ve hak ettiğimiz, insanlık onuruna yakışır ücretleri alabileceğimiz çalışma düzenidir.
Değerli emekçiler; 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk defa iktidar partisinin kazandığı belediye sayısı, ana muhalefet partisinin gerisine düşmüştür. 

Başınızı kuma gömmeyin...

İşçisinden memuruna, öğrencisinden emeklisine tüm vatandaşların ‘artık yeter!’ dediği böyle bir ortamda, ana muhalefet partisinin yönettiği belediye başkanları, ellerini taşın altına koymaları gerektiği yerde, görüyoruz ki başlarını kuma gömüyorlar. 
2010 yılında ‘yetmez ama evet!’ denilerek bizlere dayatılan ve sadece %57’lik bir oranla kabul edilen anayasa değişikliği ile 4688 sayılı yasa son halini almış, bu sefer de emekçilere toplu sözleşmelerde ‘tavan tutar’ dayatması ile aldığımız sözleşme miktarları geriye çekilmek istenmiştir. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve  İzmir İlçe Belediyelerinde gündemde olan toplu iş sözleşmesi süreçlerinde, dayatılan tavan tutar adaletsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmalarını beklediğimiz Belediye yöneticileri, Başkanları da, dayatılan bu tavan tutarı geçmenin yasaya aykırı olacağına dair talihsiz açıklamalar yaparak sınır değere çekmeye çalışıyorlar.

Sayıştay kararlarına bakın...

Sendikal tarihte bu süreci bilmeyen Belediye Başkanlarını, daha önce çıkarılan zimmetlerle ilgili verilen mücadeleleri ve Sayıştay kararlarını iyice incelemeye davet ediyoruz! 
2022 yılında Sosyal Denge tazminatlarının sınır değerde tutulma isteği ve  aksi halde memura zimmet çıkacağına dair yaratılan korku iklimine rağmen Tüm Yerel-Sen Sendikası olarak TBMM'de verdiğimiz mücadeleler sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 06/12/2022 tarih ve 5197285 sayılı yazısı ile affedildiğini ve bunun emsal teşkil ettiğini hatırlatmak isteriz. 
Bugün bu tutarları geri çekmek üzere bize değil, hükümetin bu adaletsiz tavrına muhalefet etmenizi öneriyoruz.
Bizler; Tüm Yerel-Sen Sendikası olarak, buradan İzmir Büyükşehir ve tüm ilçe belediye yönetimlerine sesleniyoruz. Talebimiz, alın teri dökerek yarınlara taşıdığımız kurumlarımızı ekonomik anlamda sıkıntıya sokmak değil, hakkımız olanı almaktır. 
Yönetim, tasarruf tedbirlerine önce kendinden başlar, en son emekçilere dokunur. Bu süreçte yanlış ekonomi politikasının acısını emekçilerden çıkarmayın! 
Günümüzde adaleti sorgulanacak hale getiren sistem kurucularına muhalefet olurken , emekçiyi zor durumda bırakarak bu adaletsizliğin bir parçası olup gaflete düşmeyin!
Bilmenizi istiyoruz ki ; Biz emekçiler olarak bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz!
TümYerel-Sen olarak her daim Medya,  sosyal ağlar, sahalardaki eylemlerimizle ve her türlü platformda emekçinin hakları için mücadele ettik ve  edeceğiz. 
Gücün birlikten geldiği bilinciyle daha önce defalarca belirttiğimiz üzere yetkili sendikanın yazılı davetleri ile tüm eylem planlarında birlik olmaya, mücadeleyi büyütmeye gönüllüyüz.
Bu doğrultuda Yetkili Sendikaya sesleniyoruz..  Yakından takip ettiğimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi ile tıkanan toplu sözleşme sürecinde emekçi lehine bir karara imza atamayacaksanız, gelin sahada birleşelim. 


İzmir il genelinde en çok üyeye sahip sendika olarak diyoruz ki ; Büyükşehir Belediyesi dâhil tüm ilçe belediye emekçileriyle Türkiye sendikal tarihine örnek teşkil edecek şekilde eylemlilik kararı alalım. 
Unutmayın! Tüm Yerel Sen sendikasının yetkili olduğu dönemde yemek hakkımızı vermeyeceğiz demelerine rağmen, ulaşım kartlarımızı alamazsınız demelerine rağmen birleşe birleşe aldık. 
Bugünde Tüm Yerel-Sen sendikası olarak emekçinin yanında sürece müdahiliz ve emek mücadelesinin merkezinde olacağız!

Yaşasın Emek Mücadelemiz!
Yaşasın Birleşik Kamu-İş 
Yaşasın Tüm Yerel-Sen!

  


 

Muhabir: Bünyamin Dobrucalı