İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), ihtiyaç fazlası minibüs ve dolmuşları taksiye dönüştürme projesinin yargı süreci sona erdi. UKOME kararlarının iptali için İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası tarafından açılan dava, İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Bölge İdare Mahkemesi de ilk derece mahkemesinin kararını onayarak, İBB lehine olan UKOME kararını kesinleştirdi.

İstanbullular dikkat| 25 Temmuz Perşembe günü Avrupa yakasında elektrik kesintisi var! İstanbullular dikkat| 25 Temmuz Perşembe günü Avrupa yakasında elektrik kesintisi var!

30 Kasım 2022 tarihinde yapılan UKOME toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önerisi doğrultusunda, 1803 adet minibüsün ve isteğe bağlı olarak taksi dolmuşların taksiye dönüşmesine karar verildi. Ayrıca, minibüs ve taksi dolmuş hatlarında güzergah düzenlemeleri yapıldı.

"Uygun bulunarak reddedildi"

Kararın ardından, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, UKOME’nin aldığı kararın iptali için yargıya başvurdu. İstanbul 10. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulmadığı sonucuna vararak davayı reddetti. Esnaf odası tarafından istinaf yoluna gidildi. 8 Şubat 2024 tarihinde alınan istinaf kararı, Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi tarafından incelendi ve ilk derece mahkemesinin kararı uygun bulunarak reddedildi.

Mahkeme, kararında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan teknik rapora atıfta bulundu. Raporda, İBB’nin sorumluluk alanındaki toplu taşımacılık hizmetinin detaylı bir şekilde incelendiği, mevcut sorunların belirlendiği ve gelecekteki taleplere yönelik önerilerde bulunulduğu belirtildi.

Emsal niteliğinde

2 Temmuz 2024 tarihinde verilen karar ile UKOME’nin taksiye dönüşüm projesi, İBB lehine kesinleşmiş oldu. Türkiye genelinde bu büyüklükteki araçların taksiye dönüştürülmesi, ilk kez bu şekilde bir yargı sürecinde kesinleşmiş olması, benzer uygulamalara hukuki açıdan emsal teşkil edecek nitelikte.

Muhabir: Osman Günden