Son yıllarda genç kızların makyaj yapmaya çok erken yaşta başladığını gözlemlemek mümkün... Bu durumun toplumsal ve kültürel değişimlerin bir yansıması olduğuna hepimiz hem fikiriz... Peki, genç kızların bu kadar erken yaşta makyaj yapma isteği neyden kaynaklanıyor, bunun sonuçları ne olacak? Sanıyorum bunları ön görmek çok da zor değil 

En büyük suçlu, Medya!

Medya, özellikle genç kızlar üzerindeki en büyük etkileyicilerden biri. Televizyon, sosyal medya ve reklamlarda gördüğümüz kusursuz güzellik standartları,maalesef  genç kızları da bu standartlara ulaşma arzusuna itiyor. Influencerlar ve ünlülerin sürekli olarak makyaj rutinlerini paylaşmaları ve bu rutinlerdeki ürünlerinin reklamını yapmaları, Artık çok erken yaşta teknoloji ve sosyal medyanın içine giren gençlerin bu alana olan ilgisini arttırıyor. "Güzellik" kavramının sık sık vurgulanması, henüz kişisel kimliklerini ve özgüvenlerini geliştirmekte olan gençler için tehlikeli bir baskı yaratabiliyor. Toplum, zaten  kadınlardan belirli güzellik standartlarına uymalarını beklerken, genç kızlar da bu beklentilere cevap vermeye çalışıyor. Makyaj, birçok genç için kendini ifade etme, modern dünyaya ayak uydurma ve ait olma aracı haline geliyor. Ancak bu durum, çocuklukları tam anlamıyla yaşamadan, erken yaşta yetişkin rollerine bürünmelerine neden olabiliyor. Ergenlik döneminde zaten stresli bir süreçten geçen gençler, bu trendlerin getirdiği ek baskılarla da yüzleşmek zorunda kalıyor.

Doğallığı kabul etmek... 

Makyaj yapmaya erken yaşta başlamak, genç kızların psikolojik olduğu kadar fiziksel sağlığı üzerinde de etkili... Ben ve etrafımdaki bir çok kadın da dahil olmak üzere fiziksel olarak, sürekli makyaj ürünlerine maruz kalmak, cildimizde sorunlara yol açıyor. Psikolojik olarak ise, özgüven ve beden algısı üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Makyaj yapmadan dışarı çıkamama hissi, kadınların doğal hallerini kabul etmelerini zorlaştırabilir ve bu durum ileride özgüven eksikliğine yol açabilir. Tabii genç kızların makyaj konusundaki tutumlarını değiştirmek için eğitim ve farkındalık çalışmaları büyük önem taşıyor. Aileler ve okullar, gençlere kendilerini oldukları gibi kabul etmeyi ve sevmeyi öğretebilirler. Makyajın sadece bir seçenek olduğunu, güzellik kavramının ise çok daha geniş ve sadece dış görünüşü kapsamayan kişisel bir tarz olduğunu vurgulamak gerekli... 

Genç kızların makyaj yapmaya erken yaşta başlaması, maalesef günümüzün medya ve toplumsal baskılarının bir sonucu  Bu durumun olumsuz etkilerini en aza indirmek için gençlere kendilerini ifade etmenin farklı yollarını sunmalı ve özgüvenlerini geliştirmelerine destek olmalıyız. Çünkü Unutmayalım ki, gerçek güzellik, kişinin kendini nasıl hissettiği ve kabul ettiğidir...