Kahramanmaraş ilimiz, 14.346 km²lik yüzölçümüyle Türkiye'nin 11. büyük vilayetidir. Coğrafi olarak 37-38 kuzey paralelleri ile 36-37 doğu meridyenleri arasında konumlanmıştır. Merkez ilçesi deniz seviyesinden 568 m yükseklikte yer alırken, ilin kuzey kesimleri oldukça dağlık bir yapıya sahiptir. Yeryüzü şekilleri genellikle Güneydoğu Toros Dağları'nın uzantıları olan dağlarla bunlar arasında kalan çöküntü alanlarından oluşur. İlin arazi yüksekliği 350 metreden 3000 metreye kadar çıkar ve geniş ovalarla karakterizedir. Bu ovalar arasında Gâvur, Maraş, Göksun, Aşağı Göksun, Afşin, Elbistan, Andırın, Mizmilli, Narlı ve İnekli Ovaları bulunmaktadır.  Peki, Kahramanmaraş'da hangi dağlar var? Kahramanmaraş'ın en yüksek dağı hangisi?

KAHRAMANMARAŞ'TA HANGİ DAĞLAR VAR?

Nurhak Dağı

Nurhak Dağı

Nurhak Dağı, Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesinde bulunan bir dağdır. Toros Dağları'nın bir uzantısı olan bu dağın yüksekliği 3090 metredir.

İzmir'de tarımda biyolojik mücadele! 1000 parazitoit salındı İzmir'de tarımda biyolojik mücadele! 1000 parazitoit salındı

Binboğa Dağları

Binboğa Dağları

Binboğa Dağları, Akdeniz bölgesi içinde yer alan Orta Toroslar'da bulunan ve 4. Zaman'da oluşmuş dağlardır. Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri arasında konumlanmıştır. Güneyinden Göksun Çayı geçmektedir. Doğusunda Afşin Ovası, batısında ise Dibek Dağı bulunmaktadır. Dağın en yüksek noktası 2957 metredir. Binboğa Dağları'nda toplamda 967 bitki türü belirlenmiştir. Bu dağlar üzerinde yaylacılık faaliyetleri, yarı göçebe hayvancılıkla ilişkilidir. Yaz başında sürülerle birlikte yaylalara çıkan köylüler, Eylül ayı ortalarında geri dönmektedirler. Yaylaların yüksekliği ise 1850 m ile 2400 m arasında değişmektedir.

Engizek Dağı

Engizek Dağı

Engizek Dağı, Kahramanmaraş il merkezinin kuzeydoğusunda yer alan ve Güneydoğu Torosların batı ucunu oluşturan bir dağdır. Diğer Kahramanmaraş dağları gibi, 3. zaman Alpin Orojenezi sistemi içinde kıvrılmalarla oluşmuştur. Zamanla aşınmalar sonucunda düzleşmiş, Neojen döneminde yeniden yükselmeye uğramış kıvrımlı ve kırıklı dağlardandır. Batı sınırını Ceyhan Nehri belirlerken, güneyinde Ahır Dağı, kuzeybatısında ise Berit Dağı bulunmaktadır. Doğu-batı uzanışlı olan dağın en yüksek noktası 2814 metre yüksekliğindedir ve doğuya gittikçe yükseklik azalır.

Engizek Dağı, İran-Turan bitki bölgesi ile Akdeniz bitki bölgesinin geçiş alanında bulunduğundan bitki çeşitliliği açısından zengindir. Dağlık alanda sedir, karaçam ve meşe ormanları, dağ bozkırları ile tarım alanları bulunmaktadır. 1400-2300 metre arasında dağ bozkırları hakimdir. Türkiye'de sedir ormanlarının doğu sınırı Engizek Dağı üzerindedir. Yerleşim alanları genellikle dağın eteklerinde yer alırken, aşırı otlatma doğal sistem üzerinde önemli bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Ayrıca, Ceyhan Nehri'nin kolu olan Aksu Nehri de Engizek Dağı'ndan doğmaktadır.

Ahir Dağı

Ahır Dağı

Ahir Dağı, Kahramanmaraş il merkezinin kuzeyinde, doğu-batı uzanışlı, Güneydoğu Toroslar üzerinde yer alan 2301 metre yüksekliğinde bir dağdır. Dağ, batısında Ceyhan Nehri, güneyinde Maraş Ovası, kuzeyinde Bentiz Çayı ve Engizek Dağı, kuzeydoğusunda Öksüz Dağı, güneybatısında Sır Barajı ve Aksu Çayı, kuzeybatısında ise Menzelet Barajı bulunur. Coğrafi konumu 36-37 D meridyenleri ile 37-38 K paralelleri arasında olan Ahır Dağı'nın yüksekliği 600 metreden 2301 metreye kadar çıkar. Dağ üzerinde bulunan başlıca tepeler ise 1553 metrelik Sakıbaba Tepesi, 1902 metrelik Kıbletaş Tepesi, 2301 metrelik Milcan Tepe, 2044 metrelik Hambur Tepe ve 1806 metrelik Ulucak Tepe'dir.

Ahir Dağı, Ceyhan Nehri'nin kollarından Aksu ve Ağabeyli Çayı havzalarını birbirinden ayırır. Dağın yükseklerinde tektono-karstik oluşumlar mevcuttur, bunlara örnek olarak Karagöl ve Küçük Göl verilebilir. Dağın yüksek kesimlerinde Alpin çayır türlerinden geven, burçak, menekşe, gelincik, yumak ve çoban yastığı gibi bitki türleri gözlemlenebilir.

Ahir Dağı, İran-Turan ile Akdeniz flora geçiş alanında yer aldığı için bitki çeşitliliği açısından zengindir. Dağ yamaçlarında 1000 metre yüksekliğe kadar kızılçam, 1200-2000 metre arası sedir ormanları, 1000-1400 metre arasında ardıç türleri, kuzeybatı bölgesinde ise 1000-1300 metreleri arasında geniş yapraklı ağaç toplulukları bulunmaktadır.

Bu dağlara ek olarak, Güneydoğu Torosların uzantıları şeklinde Amonos ( Nur) dağları, Kandil dağları, Sarımsak dağı, Düldül dağı bulunmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi