2020 yılında İzmir’de yaşanan deprem felaketi sonrası kurularak, multi-disipliner meslek alanlarında çalışan nitelikli üyeleriyle faaliyetlerini sürdüren İzmir Afet Bilinci Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği (İZ-AFED) olası İzmir depremiyle ilgili somut çözüm ile organizasyon önerileri getirerek yerel yönetimleri iş birliğine davet etti. Dernek bünyesinde, İzmir için il, ilçe, mahalle ve bina ölçeğinde, Afet ve Acil Durum (Risk ve Kriz) Yönetim Planları yaptıklarını belirten İZ-AFED Başkan Yardımcısı Birgül Değirmenci, “Bizce afet yönetimi; afetlerin öncesi, sonrası ve esnası ile birlikte, risk yönetimiyle, kriz yönetimiyle, müdahale kapasitesiyle çok yönlü, çok paydaşlı, çok meslekli, çok aşamalı komplike bir alandır.  Her bir aşama, her bir çalışma, her bir aktör, her bir meslek grubu bu çarkın bir dişlisi gibidir. Afeti yönetmek ise bilimsel, gerçekçi ve uygulanabilir afet yönetimi planlarıyla ve bu planları anlamış, özümsemiş eğitimli ve nitelikli kadrolarla mümkün… Biz kentimiz için deneyimli ve nitelikli ekibimiz ile Afet ve Acil Durum (Risk ve Kriz) Yönetim Planları hazırladık. Bu doğrultuda afetlere hazırlıklı, dirençli bir kent için çalışmak istiyor, ‘Biz varız’ diyoruz. Yerel yönetimlerle birlikte çalışmayı öneriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü


‘Rasyonel bir afet yönetimi mümkün’
Afetlerin sadece deprem, heyelan gibi jeolojik olaylardan ibaret olmadığının altını çizen Değirmenci, bu süreçten sonra ortaya çıkan çevre ve halk sağlığını tehdit eden ikincil afetlerin de üzerine eğilmek gerektiğini aktardı. Birgül Değirmenci şöyle konuştu; “Özellikle yönetmeliklere uyulmadan kuralsızca ve kara düzen yıkılan binalardan çevreye yayılan kanserojen asbest, halk için önemli bir sağlık sorunu oluyor. Ayrıca hava kirliliğinin tetiklediği küresel ısınma, iklim krizi-afeti olarak gelecekte, kuraklık, kıtlık, su kıtlığı, orman yangınları vb. gibi meteorolojik afetler şeklinde hayatımızı daha çok etkileyecek. İşte bu yüzden biz, afet yönetimini ekoloji mücadelesi ile bir bütün olarak bilimsel temelde ele alıyoruz. Toplum tabanlı, katılımcı, şeffaf, her halükarda kamu yararını ve ekolojik dengeyi gözeten, aklı ve bilimi esas alan rasyonel bir afet yönetimi pek ala mümkündür. Yeter ki bilinçli bir şekilde, el birliği ile bu konuya eğilelim.”