Mahfi Eğilmez: 'Eğer TCMB faizi biraz daha da artırırsa dolar/TL 25,00’lere kadar da gerileyebilir' Mahfi Eğilmez: 'Eğer TCMB faizi biraz daha da artırırsa dolar/TL 25,00’lere kadar da gerileyebilir'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lokanta ve kafelerde KDV oranlarını yüzde 20'e kadar artırmaya hazırlanıyor. 

Lokanta ve kafelere KDV oranı arttırılıyor

Taslağa göre, yiyecek ve içecek satılan yerlerde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı  da yüzde 20'ye yükseltilecek. Alkollü içeceklerde de KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılması bekleniyor. Zammın gerekçesi ise artan enflasyon ve maliyetler olarak gösteriliyor.

Gelir idaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde: 

'Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (BKK) 2 nci maddesinde yer alan yetki çerçevesinde, söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırası kapsamındaki yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oran uygulamasına yönelik olarak 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.4.1) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

Ayrıca aynı bölümün birinci paragrafında yer alan “1/1/2008 tarihinden itibaren” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve Tebliğin (III/B-2.4) bölümünde yer alan “(%8)” ibareleri “(%10)”, “(%18)”
ibareleri “(%20)” şeklinde değiştirilmiştir. “Bu işletmeler prensip olarak hizmet işletmesi mahiyetinde olduklarından buralarda imal edilen veya dışarıdan temin edilen gıda maddelerinin buralarda veya dışarıda tüketilmek
üzere müşterilere satışında %10 (alkollü içeceklerde %20) oranında KDV hesaplanır. Bu Tebliğ yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girer. Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.'

171340491 367809144D77624270D6A2Fc0F2A9250Ffdfac4

Kaynak: HABER MERKEZİ