İbra, alacaklı tarafından borçlunun kalan borcundan vazgeçilmesi anlamına gelir. Bu işlem, genellikle taraflar arasında yapılan bir anlaşma sonucu gerçekleşir ve borçlu üzerindeki yükümlülükleri sona erdirir.

Sadece 1 çay bardağı bile yeterli oluyor. Çamaşır makineniz 40 yıl boyunca bile çalışabilir Sadece 1 çay bardağı bile yeterli oluyor. Çamaşır makineniz 40 yıl boyunca bile çalışabilir

İbra Nasıl Gerçekleşir?

İbra, ya tek taraflı bir beyan ile ya da karşılıklı bir anlaşmayla gerçekleşebilir. Alacaklı, borçlunun kalan borcunu tamamen veya kısmen affederek ibra sürecini başlatır. Bu süreç, genellikle yazılı bir anlaşma ile resmileştirilir ve tarafların anlaşmasıyla sonuçlanır.

İbranın Hukuki Sonuçları

İbra edilen borçlu, artık o borcu ödeme yükümlülüğünden tamamen kurtulmuş olur. Bu işlem, özellikle iflas eden şirketler veya mali zorluk içinde olan bireyler için mali yükü hafifletme amacı taşır. İbra, aynı zamanda mahkeme kararı ile de gerçekleştirilebilir.

İbranın Şartları

İbranın geçerli olabilmesi için, tarafların rıza göstermesi ve anlaşmanın açık bir şekilde yapılması gerekmektedir. Ayrıca, ibra anlaşması, alacaklının haklarını koruyacak şekilde dengeli bir biçimde düzenlenmelidir.

İbra İle İlgili Örnekler

Örneğin, bir iş adamı, işletmesi için aldığı kredi borcunu ödeyemez duruma geldiğinde, banka ile görüşerek kalan borcun bir kısmının silinmesi için anlaşabilir. Bu durumda, banka borcun bir kısmını silerek geri kalan kısmı için yeniden ödeme planı yapabilir.

İbra, borç yükü altında olan bireyler ve işletmeler için önemli bir hukuki araçtır. Ancak, bu sürecin her iki taraf için de adil sonuçlar doğurması için dikkatli bir şekilde planlanması ve yürütülmesi gerekir.

Kaynak: Haber Merkezi