Düzce, Orhan Gazi'nin komutanlarından Konuralp Bey'in Bizans Tekfurları ile 1323'te yaptığı savaşlar sonucunda Osmanlı topraklarına katıldı. Bu dönemde Düzce, Konsapa adını almıştır. O zamanki yerleşim merkezi Gümüşabadı iken, daha sonra ilçe merkezi Üskübü olarak adlandırıldı. Yerleşim merkezi Prusias (Üskübü) olarak bilinen bugünkü Konuralp kasabasıydı. Düzce, ticaret ve arazi bakımından ilk ilçe merkezi olan Gümüşabadı'nın önüne geçtiği için, 1871 yılında yerleşim yeri Düzce'ye nakledildi. Düzce, dağlarıyla da ünlü bir şehrimizdir. peki, Düzce'de hangi dağlar var? Düzce'nin en yüksek dağı hangisi? 

Yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? Yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak?

DÜZCE'DE HANGİ DAĞLAR VAR?

DÜZCE'DE HANGİ DAĞLAR VAR?

Düzce'nin toprakları, kıyı kesimi dışında ortası çukur, çevresi dağlarla çevrili bir alanlar bütününden oluşur. Kuzey kesiminde Akçakoca Dağları, doğu kesiminde Bolu Dağları, güneydoğu ve güney kesiminde ise Abant Dağları'nın batı uzantıları bulunmaktadır. Düzce'nin denizden yüksekliği ise 150 metredir. İl topraklarının orta kesiminde yer alan çukur alanda tarımsal üretim açısından büyük önem taşıyan Düzce Ovası bulunmaktadır.

Abant Dağları

Abant Dağları

Bolu – İstanbul karayolunun güneyi ile Bolu – Mudurnu karayolları arasında kalan ÖDA (Ömerağzı Dağları), Abant Dağları silsilesini içine alır. Abant Gölü, Eften Gölü, Sülüklügöl, Karamurat Gölü gibi sulak alanlar ve başta Mudurnu Çayı olmak üzere irili ufaklı birçok akarsu ÖDA'nın içinde yer alır. ÖDA'nın kuzey bölgesi, alçak kesimlerde doğu kayını (Fagus orientalis) ve 1500 metrenin üzerinde Uludağ göknarı (Abies nordmanniana ssp. bornmuelleriana) baskın olduğu sık ormanlarla kaplıdır. Ayrıca bölgede yer yer sarıçam (Pinus sylvestris) ve şimşir (Buxus sempervirens) topluluklarına rastlanır. Orman sınırı ardıç ağaçlarından oluşur. Sülüklügöl Tabiatı Koruma Alanı’nda saf sarıçam, Uludağ göknarı, doğu kayını ve bu türlerden oluşan karışık ormanlar yer alır. Ayrıca burada ülkemizdeki en geniş ve yoğun şimşir (Buxus sempervirens) toplulukları bulunur.

Kaynak: Haber Merkezi