Öğretmenlerin MEB’ten 7 Talebi Öğretmenlerin MEB’ten 7 Talebi

Programın kurulmasıyla, eğitim yönetimi alanında uzmanlaşmış müfettişler, yöneticiler ve eğitim uzmanlarının yetiştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, araştırmacıların kuramsal ve uygulamalı bilgi ile becerilerinin geliştirilmesi ve alandaki bilimsel bilgiye katkı sağlanması amaçlanıyor. ZBEÜ, lisansüstü eğitim programlarındaki çeşitliliği ve kapasitesini artırmak için yaptığı çalışmaların sonucunda, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü program sayısını 28'i tezli yüksek lisans, 20'si tezsiz yüksek lisans ve 11'i doktora programı olmak üzere toplamda 59'a yükseltmiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi