Savcılık, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, sanık İbrahim Keloğlan'ın olay tarihinde, site sakinleri ve müşteki tarafından beslenip bakımı yapılan kediye asansör içerisinde tekme attığı ve kedinin can havliyle koridora kaçtığı ifade edildi. Dilekçede, sanığın kedinin kaçmasını engellemek için koridor kapılarını kapatıp, kediyi defalarca tekmelemeye devam ettiği ve öldürmeye yönelik eylemine devam ettiği anlatıldı. Hayvanları Koruma Kanunu'nun birinci maddesinde belirtilen kanunun amacı da dikkate alınarak, sanık hakkında daha caydırıcı bir ceza verilmesi gerektiği belirtildi. Savcılık dilekçesinde, "canavarca hisle", "hunharca eziyet çektirerek", "yoğun kast altında işlenen" eyleme yönelik üst hadden ceza verilmemesi durumunda hangi daha vahim eylem ve hadiseye bu miktar ceza verileceğinin de anlaşılamadığına dikkat çekildi. Sanığın eyleminin son derece ağır ve vahim olduğu, kastın yoğunluğu ve evcil hayvanın öldürülmesinin toplumsal vicdanları yaraladığı vurgulandı. Mahkemenin kararında, maddenin öngördüğü ölçülere göre temel cezanın belirlenmediği belirtildi.

Kedi Eros Foto 1

Cezanın belirlenmesinde yanılgıya düşüldü

Biri savaşta diğeri diplomaside darbe vuruyor: ABD’den Filistin için veto kararı! Biri savaşta diğeri diplomaside darbe vuruyor: ABD’den Filistin için veto kararı!

Dilekçede, temel cezanın belirlenmesinde şikayetçi olunup olunmaması ile zararın tazmin edilip edilmemesinin dikkate alınmadığına, sanığın olay sonrasında gösterdiği kişisel özelliklerin (pişmanlık gibi) değerlendirilmediğine işaret edilerek, tüm bu açıklamalar ışığında temel cezanın belirlenmesinde hatalı bir değerlendirme yapıldığı belirtildi. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 62. maddesi gereği cezada indirim yapılmış olsa bile, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarının indirim sebebi olarak değerlendirilmeyeceği vurgulandı. Dilekçede, sanığın eyleminin canavarca his ve eziyet vererek gerçekleştiği, suçun işleniş şekli, niyeti ve kastının yoğunluğunun dikkate alındığında, TCK'nın 62. maddesinin hatalı bir şekilde uygulandığına ve bu durumun usul ve yasalara aykırı olduğuna dikkat çekildi. Savcılık istinaf dilekçesinde, mahkeme tarafından üst sınırdan ceza verilmemesi, TCK'nın 62. maddesinin uygulanması, hüküm giyilmiş olmasına rağmen sanığın tutuklanmaması nedenleriyle, kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabul edilmesi ve kararın bozulması, ancak sanığın tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

Kedi Eros Foto 2

Neler yaşanmıştı?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık İbrahim Keloğlan'a "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme, iddianameyi kabul ederek, yargılama sonunda sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası vermiş ve hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı. Ancak, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etmişti. İtiraz üzerine dosyaya bakan ağır ceza mahkemesi, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına son vererek, dosyayı Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade etmiş ve sanığın yeniden yargılanmasına karar vermişti. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama sonucunda sanığı "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, suçun ciddiyeti göz önünde bulundurularak cezayı 2 yıl 6 aya indirmişti. Sanığın tutuklanmasının orantısız olduğu gerekçesiyle, mahkeme sanık Keloğlan'ın yurt dışına çıkışının yasaklanması suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti, çünkü deliller toplanmıştı ve karartılacak herhangi bir delil bulunmuyordu.

Kaynak: AA