Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan, hekimler ile sağlık çalışanlarının haklarına ilişkin yasa teklifine karşı 15 Haziran 2022 Çarşamba günü grev kararı aldı.

Söz konusu yasa tasarısının haklarına yönelik iyileştirme içermediğini vurgulayan sağlık emekçileri, yarın saat 12.00’de İstanbul Tıp Fakültesi önünde bir araya gelerek Meclis’te görüşmeleri devam eden yasa teklifine ilişkin bir basın açıklaması düzenleyecek.

'BU YASAYI GERİ ÇEKİN'

Dün (14 Haziran) çevrimiçi bir toplantı gereçekleştirerek grev kararını duyuran sağlık meslek örgütleri, "İçinde bizlere, taleplerimize, haklarımıza yönelik hiçbir iyileştirme içermeyen bu yasayı kabul etmiyoruz, bu yasayı geri çekin" çağrısında bulunmuştu.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı tarafından okunan ortak basın açıklamasında, "Yarın haklarımız için görevde olacağız, yarın üretimden gelen gücümüzü kullanacağız, yarın acil vakalar, yoğun bakım ve onkoloji vakaları dışında hizmet üretmeyeceğiz" ifadelerine yer verilmişti.

Ortak açıklamada imzası bulunan meslek örgütleri şöyle: Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık İşçileri Sendikası (Genel Sağlık-İş), Hekim Birliği Sendikası, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim Sen), Kamu Diş Hekimleri Derneği (KADHED), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası (Tabip Sen), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Tabipleri Birliği (TTB)