Miras paylaşımı, Türkiye'de uzun bir süredir tartışılan ve üzerinde çalışılan bir konu olmuştur. Medeni Kanunu'na göre miras paylaşımı belirlenirken, kanunun bazı maddeleri günümüz koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmıştı. Bu eleştirilerin dikkate alınarak, miras paylaşımı konusunda yeni düzenlemeler yapılmış ve 81 ilde uygulanacak olan yeni pay sistemi belirlenmiştir.
 Tapu1-1

Medeni Kanunu'na göre miras paylaşımı belirlenirken, kanunun bazı maddeleri günümüz koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmıştı. Bu eleştirilerin dikkate alınarak, miras paylaşımı konusunda yeni düzenlemeler yapılmış ve 81 ilde uygulanacak olan yeni pay sistemi belirlenmiştir.

Tapu Paylaşım Süreçlerinde Önemli Değişiklikler

Son dönemde yapılan düzenlemelerle tapu paylaşımı süreçlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Her yıl milyonlarca vatandaşa aile büyüklerinden tapu miras kalırken, bu tapular hakkında yeni kararlar alındı. Artık kardeşler arasında notere gitme zorunluluğu kalktı.

Eskiden, bölünmüş malın satışında çıkan sorunların çözümü genellikle kardeşlerden birinin diğerlerinin hissesini satın alması yoluyla sağlanıyordu. Önceki uygulamaya göre kardeşler, mirasa konu olan taşınmazın devri için noter onaylı bir sözleşmeye ihtiyaç duyuyordu. Ancak yeni düzenleme ile birlikte hisseli tapu devri için noter onayı şartı kaldırıldı.

Tapuda Sistem Degisti Miras Paylasiminda Flas Degisiklik Artik Buna Gore Yapilacak 813X420

Yeni Uygulama Detayları

Yeni düzenlemeye göre, miras payının kardeşe devri için iki taraf arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve bu sözleşmenin imzalanması esnasında hisse sahibi tüm paydaşların hazır bulunması yeterli olacaktır. Bu karar, milyonlarca vatandaşa aile büyüklerinden kalan tapuların kardeşler arasında paylaşım sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapu işlemlerinde hazır bulunması gerekmektedir. Taraflar, isterlerse tapu devir işlemlerini yürütmesi için avukatlarına vekalet verebilirler.

Hisseli tapu alımında, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri eksiksiz şekilde tamamlanmalı, satışa konu taşınmazın kesin ve net sınırları belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.

Tapuda Sistem Degisti Miras Paylasiminda Flas Degisiklik Artik Buna Gore Yapilacak 813X420


Aile İçi Devirlerde Noter Şartı Kalktı


Hisseli tapu satış işlemlerinde mutlak suretle aranan noter şartı, devir işlemlerine konu tarafların kardeş olması durumunda aranmayacaktır. Aynı anne ve babaya sahip olan kardeşler arasında miras kalan evin devir işlemleri için yazılı bir sözleşme yapılması yeterli olacaktır. Hisseli tapuların kesin satış işlemleri için, yüzdesine bakılmaksızın tüm pay sahiplerinin ortak onayı gerekmektedir. Tüm hisse sahiplerini temsil edecek bir avukata onay vermek ve yapılacak işlemleri kolaylaştırmak da mümkündür.

Tapuu1

Satış İşlemleri ve Ödeme

Satış işleminin ardından, kendi payını satan tarafa, üzerinde anlaşılan payın maddi karşılığı ödenecektir. Hisseli tapu devri için ilçe belediyelerinde yürütülecek tapu işlemlerinde tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması gerekmektedir.

Ankara'da toplu taşımaya zam kararı: Tam ve öğrenci ücretleri ne kadar oldu? Ankara'da toplu taşımaya zam kararı: Tam ve öğrenci ücretleri ne kadar oldu?


Bu yeni düzenlemeler, miras kalan taşınmazların paylaşım sürecini kolaylaştırarak, mirasçılar arasında daha az sorun yaşanmasını ve daha adil bir dağılım sağlanmasını hedeflemektedir.

Kaynak: Sakarya Gazetesi