Bildiride, Türkiye'de yaşanan ekonomik dengesizlikler ve işçi haklarına yönelik adaletsizlikler sert bir dille eleştirildi. Atalay, konuşmasında ücretler üzerinden kesilen vergilerin, enflasyon rakamları ve asgari ücret konularındaki taleplerin önemine vurgu yaptı. Mevcut ekonomik tabloda emeklilerin ve asgari ücretlilerin büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Bugün alınan ücretlerle bir hafta dahi geçinmek mümkün değil." dedi.

Merkez Bankası TL/SWAP kararı: İşlemlerine yarın son veriyor Merkez Bankası TL/SWAP kararı: İşlemlerine yarın son veriyor

"Yüzde 80'lik kısım bunun bedelini ödüyor"

Atalay ayrıca, ülkede gelir adaletinin sağlanamadığını, ekonomik büyümenin ve milli gelirdeki artışın emekçilere yansıtılmadığını ifade etti. Türkiye'de işçi ve emekçilerin dayanma gücünün kalmadığını dile getiren Atalay, "Yüzde 20'lik bir kesim refah içinde yaşarken, yüzde 80'lik kısım bunun bedelini ödüyor." şeklinde konuştu.

"Ekonomik krizlerde çözüm..."

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, vergi sisteminin adaletsizliğine dikkat çekti. Türkiye'de daha çok kazananlardan az, daha az kazananlardan ise daha fazla vergi alındığını belirten Arslan, bu durumun adil olmadığını ifade etti. Ayrıca Arslan, yerel seçimler sonrası belediye başkanlarının işten çıkarmalarına da değinerek, "Ekonomik krizlerde çözüm işçi çıkarmak değil, yeni kaynaklar oluşturmak ve israfı önlemektir." dedi.

"Vergi adaleti sağlanırsa ülkede adalet de sağlanır"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, Türkiye'de yaşanan ekonomik sorunların tesadüfi olmadığını ve siyasi tercihlerin sonucu olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, "Ülkedeki toplam değer, 85 milyon insanın insanca yaşamasına yeter. Tercihler değişirse, gelir ve vergi adaleti sağlanırsa ülkede adalet de sağlanır." diyerek ekonomik politikalara yönelik sert eleştirilerini dile getirdi.

İşte Çerkezoğlu'nun ağzından 3 sendikanın hazırladığı 10 maddelik manifesto:

İşçi konfederasyonlarının ortak imzayla kamuoyuyla paylaştığı, hükümetten taleplerinin ve önerilerinin yer aldığı bildiri 10 başlıkta toplandı. Maddelerin detayları şu şekilde:

"Vergide adalet istiyoruz"

Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. "Vergi sistemi, gelir adaleti dikkate alınarak yeniden düzenlenmeli, aile yükümlülükleri esas alınarak farklılaştırılmalıdır. Gelir vergisi tarifesinin ilk basamağının, geçmiş yıllarda olduğu gibi, yıllık asgari ücret brüt tutarı toplamının fazla mesai, yol, yemek, yakacak yardımları gibi ek menfaatler de dikkate alınarak bir miktar üzerinde tespit edilmesi, diğer vergi tarifesi oranlarının da ilk dilim esas alınarak çalışan lehine güncellenmelidir.

""Enflasyonla mücadele"

Enflasyonla mücadele, ücretleri düşük tutarak sağlanamaz. Ücretleri enflasyonun temel nedeni olarak gören yaklaşım terk edilmeli, bilimin ışığında enflasyonla mücadele edilerek fiyat artışlarının önüne geçilmesi sağlanmalıdır.

"Asgari ücret acilen artırılmalıdır"

Enflasyonu yükselteceği iddiasıyla asgari ücrete zam yapılmamasını işçilerin kabul etmesi mümkün değil. Enflasyonun yükselmesinde hiçbir sorumluluğu olmayan işçilerin, enflasyonu düşürmek için fedakarlık etmesinin beklenmemesi gerekir.

"Kamuda ücret dengesizliği sona erdirilmelidir"

Kamuda ücret dengesizliğine son verilmeli. Kamuda ücret farkı hat safhada. Buradaki ücret dengesizliği sona erdirilmeli.

"En düşük emekli aylığı asgari ücret tutarında olmalıdır"

En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı. Milyonlarca emekli, asgari ücretin çok altında aylık alıyor. Emekli aylıkları hesaplanırken büyüme tümüyle hesaba katılmalı.

"Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır"

Mevzuatımızda yer alan düzenlemelere rağmen sendika üyesi olan işçilerin topluca işten çıkarılmasının önüne geçilmeli.

"696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan kamu taşeron işçileri daimi kadroya geçirilsin"

696 KHK'nin kapsamı dışındaki taşeron işçiler derhal kadroya alınmalı. Bu işçilerin sürekli kadroya geçirilmesi ve kamuda taşeron işçi statüsüne son verilmeli.

"Tasarruf tedbirleri gerekçesiyle çalışanların hakları aşındırılmasın"

Tasarruf tedbirleri gerekçesiyle çalışanların hakları aşındırılmasın. Tasarruf adı altında işçinin emeğinin karşılığı olarak hak ettiği ücretten kesintiye gidilmesi ve sosyal haklarının azaltılması kabul edilemez.

"İş kazaları ve meslek hastalıkları"

İnsan onuruna yakışan bir çalışma için mesleki hastalıkları azaltan ve çalışma şartlarını iyileştiren bir sistem yaratılmalı.

"Çalışma hayatında ayrımcılık son bulmalıdır..."

Kaynak: Haber Merkezi