İzmir Ticaret Odası eski Başkanı Ekrem Demirtaş hakkında zimmet suçundan dava açıldı. Cumhuriyet Savcısının hazırladığı 6 sayfalık iddianame İzmir 3.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 5 ile 12 yıl arasında hapis istemiyle yargılanacak olan Demirtaş’ın, İTOB ve OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Müteşebbis Heyet Başkanlığı yaptığı dönemde İTOB VE OSB’nin mülkiyetinde bulunan 243 Ada 11 ve 12 nolu parsellerde bulunan taşınmazların Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Elda A.Ş.’ye tapusunu 2005 yılında devrettiği, daha sonra Elda A.Ş.’nin Efe rakı olarak ünvan değiştirdiği, Elda A.Ş.’den Efe rakıya devredilen söz konusu arsa için mutabakat yapılmadığı, arsalar için tahsis bedeli ödemeden devri gerçekleştirdiği, oysa 4562 sayılı OSB kanununun ilgili hükümlerine göre  bedeli ödenmesinin tapu devri işlemi için zorunlu olduğu iddianame satırlarında yer aldı.

Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı

SAVCI 5 YILDAN 12 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ
Menderes Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu üzerine konuyu inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişlerinin 1500 sayfalık rapor hazırladı. Daha sonra soruşturma dosyası bilirkişiye gönderildi. Cumhuriyet Savcısı hazırladığı 6 sayfalık iddianamede, İTOB ve OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Müteşebbis Heyet Başkanlığı yaptığı dönemde İTOB VE OSB’nin mülkiyetinde bulunan 243 Ada 11 ve 12 nolu parsellerde bulunan taşınmazların Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Elda A.Ş.’ye tapusunu 2005 yılında devrettiği, daha sonra Elda A.Ş.’nin Efe rakı olarak ünvan değiştirdiği, Elda A.Ş.’den Efe rakıya devredilen söz konusu arsa için mutabakat yapılmadığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişlerinin raporu ile sabittir. Ekrem Demirtaş söz konusu arsanın bedelini Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Efe rakı A.Ş.üzerinden yıllar sonra ödemiştir. Ekrem Demirtaş’ın OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kullanarak korumak ve gözetmekle yükümlü olduğu taşınmazın mülkiyetini kendi şirketine devretmiştir.

OSB’DEN ALMIŞ KENDİ ŞİRKETİNE DEVRETMİŞ
Savcının hazırladığı iddianamede, OSB tarafından tapu verilirken alınması gereken noter tasdikli taahhütnamenin usule uygun bir şekilde düzenlenmediği, taahhütnamede katılımcı firmanın tesisini üçüncü bir kişiye devrederken OSB’den uygun görüş alacağı, çıkan borçları itiraz etmeden ödeyeceği hususların ifade edilmesine rağmen daha sonra kesin olarak hesaplanacak arsa bedelini de ödeyeceğine dair bir beyan bulunmadığı. Ayrıca, OSB’nin mülkiyetinde bulunan 243 Ada 11 ve 12 nolu parsellerde bulunan taşınmazların Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Elda A.Ş.’ye tapusunu devrederken yönetimden hiç bir görüş ve onay almadığı iddianamede satırlarında yer aldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Müteşebbis Heyet Başkanlığı yaptığı dönemde İTOB VE OSB’nin mülkiyetinde bulunan 243 Ada 11 ve 12 nolu parsellerde bulunan taşınmazların Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Elda A.Ş.’ye tapusunu usule uygun yapmadığı, yönetimden bu konuda görüş ve onay almadığı iddiasıyla 12 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Ekrem Demirtaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.