Geçen yıla göre matematik kolay, Türkçe zorlayıcı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleşti. Adil Kurt sınava ilişkin değerlendirmesinde, Geçen yıla göre matematik kolay, Türkçe zorlayıcı” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM 18.06.2022, 16:16 18.06.2022, 16:30 Ali Çatalbaş
Geçen yıla göre matematik kolay, Türkçe zorlayıcı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleşti. Özel bir kurumun Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt sınava ilişkin değerlendirmesinde, Geçen yıla göre matematik kolay, Türkçe zorlayıcı” ifadelerini kullandı.

TYT’ye bu yıl geçtiğimiz yıla göre yüzde 24 artışla 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu. Tüm yurtta saat 10.15’te başlayan sınav, tek oturumda 165 dakika sürdü. TYT'de adaylara 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler (Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrenciler için ekstra 5 Felsefe), 20 Fen Bilimleri sorusu soruldu. Sosyalde 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe ile 5 Din Kültürü Ahlak Bilgisi; Fen Bilimlerinde ise 7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji sorusu yer aldı.

19 Haziran Pazar günü ise YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Özel bir Kurumun Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt sınava ilişkin değerlendirmesinde, “2022 TYT, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sınav kapsamının, MEB müfredatına uygun hazırlandığı görülmüştür. Türkçe ve tarih dersi sorularının tüm kademelerden, felsefe dersi sorularının 10. ve 11. sınıf kademesinden ve matematik dersinde 9,10,11 sınıf kademelerden diğer derslerin ise 9. ve 10. sınıf kademesinden olduğu görülmüştür. Bu yıl sürenin 165 dakika olması öğrenciler süre sorunu yaşamadan daha rahat olarak sınavı tamamlamıştır” dedi.

MATEMATİK SORULARI GEÇEN YILA GÖRE DAHA KOLAY

Kurt, matematik ve geometri sorularına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Matematikteki sorularda temel bilgiler sorgulanmış; öğrencinin soruyu doğru okuyup matematik bilgisi ile yorumlaması ve matematiksel modelleme yaparak sonuca gidilmesi istenmiştir. Geçmiş yıllara göre daha net bir şekilde anlaşılıp çözülebilecek matematik sorularının var olduğunu belirtmişlerdir. Geometride günlük hayatla ilişkilendirip modelleyerek geometriksel düşünmeyi ön plana çıkaran sorular yer almıştır. Matematik testi geçen yıla göre daha kolay ve geometri orta seviyede soru sorulmuş. Bazı soruların çözümünde gerekli olan formül ve tanımlar sorularda verilmiştir” ifadelerini kullandı.

TÜRKÇEDE BİRKAÇ SORU ÇELDİRİCİYDİ

Türkçede çeldirici birkaç sorunun öğrencileri zorlayabileceğini belirten Kurt, “Türkçede 7 dil bilgisi, geri kalan soruların ise paragraf, sözcükte anlam, cümlede anlam konuları üzerinden öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri ağırlıklı olarak sorgulanmıştır. Anlam sorularının zorluğu orta seviyede olup özellikle paragraf sorularında kullanılan çeldiricilerin birkaç soruda kuvvetli olduğu öğrencilerden gelen duyumlar arasındadır” diye konuştu.

SOSYAL BİLİMLERDE ZORLUK SEVİYESİ ORTA DÜZEYDE

Kurt açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal Bilimlerde tüm bölümlerden zorluk düzeyi orta seviyede, bilgiyi yorumlayan sorular sorulmuştur. Tarih soruları müfredata uygun yorum ağırlıklı sorular sorulmuştur. Bir tanesi bilgi gerektiren eleyici bir sorudur. Coğrafya, müfredat ile örtüşen sorulardan oluşan bir sınav olmuştur. Harita okuryazarlığı ön plana çıkarılmıştır. Felsefe soruları temel kavram ve akımların bilgisine dayalı olarak yorum yapmayı gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları ise son yılların aksine bilgi gerektiren tarzda ve zora yakın düzeyde hazırlanmıştır.

“Fen Bilimlerinde temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorgulama yapılmıştır. Fizik soruları matematiksel işlem içermeyen, okuduğunu anlama ve yorumlamaya yönelik sorulardır. Biyoloji soruları kolay ve temel bilgi düzeyindedir. Kimya soruları temel bilgiye dayalı ve beklenen düzeydedir.

“Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçülmüştür.

BAZI SORULARIN ÇÖZÜMÜNDE GEREKLİ OLAN FORMÜL VE TANIMLAR SORULARDA VERİLMİŞ

Özel bir okulun Lise Matematik Akademik Kurul Üyesi Nilda Yüksel ise değerlendirmesinde,” Sınava giren adaylardan aldığımız bilgilere göre 2022 TYT Matematik ve geometri soruları ağırlıklı olarak 9. , 10. sınıf MEB kazanımlarına uygun hazırlanmış olup 11.sınıf müfredatında yer alan  Bileşik Olasılık ve Silindirin Hacmi konularından 2 soru sorulmuştur. Matematik soruları okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, verileri birbiriyle ilişkilendirme, matematiksel olarak ifade etme ve matematiksel işlem yapabilmeye yöneliktir.  Öğrencilerimiz geçmiş yıllara göre daha net bir şekilde anlaşılıp çözülebilecek matematik sorularının var olduğunu belirtmişlerdir. Geometri soruları çoğunlukla modelleme kurgusuyla hazırlanmış; geometriksel düşünme becerisini ölçen, denklem kurup çözümleme gerektiren nitelikte olup orta seviyeli sorulardan olmuştur. Bazı soruların çözümünde gerekli olan formül ve tanımlar sorularda verilmiş” dedi.

TÜRKÇE ZORLAYICI

Özel bir Okulun Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Kurul Üyesi Cevdet Eyüboğlu da şu değerlendirmede bulundu:

“Türkçe sorularında ağırlık yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerinedir. Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf yorumlama soruları ağırlıkta olup bu soruların zorluk dereceleri önceki senelerle benzerlik göstererek orta seviyede olduğu anlaşılmaktadır.  Yaklaşık 7 soru dil bilgisi iken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından geldiği; anlam bilgisi sorularında kullanılan dilin açık ve anlaşılır bir dil olduğu belirtilmektedir. Bu sorulardan birkaç tanesinde çeldiricilerin güçlü olduğu öğrencilerimizden gelen ilk görüşlerdendir. 2022 TYT’ deki dil bilgisi sorularının konu dağılımında 2021 TYT’den farklı olarak ses bilgisine yer verilmemiş ancak noktalama işaretleri, sözcük türleri, cümlenin ögeleri ve yazım kuralları kazanımları ile ilgili soruların önceki yıllarla benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır.  Sorulan dil bilgisi sorularında aynı soruda birden çok kazanımın yoklanmış olması öğrencilere zaman kaybettirmiş olabilir ancak bu soruların da zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular olmadığı görülmektedir.”

özel bir kurumun Fizik Akademik Kurul Üyesi Volkan Alpay ise “2022 TYT’ de fizik soruları öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre MEB’ in yayınlamış olduğu kazanımlar çerçevesinde temel düzeyde fizik bilgilerini günlük hayattaki örnekleri üzerinden soran, bilgiyi kullanma ve yorumlama becerisini ölçer nitelikte olduğu görülmektedir.  9. ve 10. sınıf müfredatlarına uygun, işlemlerden arındırılmış, okuma ve yorumlama üzerinden sorulan soruların belli konularda birikmediği mümkün oldukça tüm müfredata dağıtıldığı söylenebilir. Bu açıdan sınava düzenli çalışan öğrencilerde başarı oranı yüksek olacaktır” açıklamasında bulundu.

Özel bir kurumun Kimya Akademik Kurul Üyesi Bedrettin Boyacıgil değerlendirmesinde, “2022 TYT kimya soruları geçen yıl olduğu gibi 4 tane 9. sınıf, 3 tane 10. sınıf müfredatında yer alan konulardan hazırlanmış ve yine önceki yıllarda olduğu gibi temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorulmuştur. Beklenilmeyen bir soru yoktur. Öğrenciler soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca soruların normal düzeyde, bilgi ağırlıklı olduğunu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ediyorlar” dedi.

BİYOLOJİ SORULARI GENEL ANLAMDA KOLAYDI

Özel bir kurumun Biyoloji Akademik Kurul Üyesi Asuman Kılıç, “2022 TYT Biyoloji soruları 9. ve 10. sınıf müfredatını kapsamaktadır. Altı sorudan üç tanesi 9. sınıf, üç tanesi 10. sınıf müfredatına aittir. Sınavda TYT Biyoloji müfredatına ait her üniteye değinilmiştir. Biyoloji sorularının genel olarak kolay olduğu söylenebilir. Sınavda yer alan altı sorudan bir tanesinin yorum, diğer beş tanesinin ise temel bilgi düzeyinde olduğu düşünülmektedir. Soruların müfredat kazanımları ile uyumlu ve beklenilen ÖSYM formatında olduğu tahmin edilmektedir. Öğrenciler sürpriz bir soruyla karşılaşmamıştır” diye konuştu.

COĞRAFYADA TARTIŞMALI SORU YOK

Özel bir okulun Coğrafya Akademik Kurul Üyesi Davut Gürler de “Coğrafya soruları, beklendiği gibi 9. ve 10. sınıf ortak müfredatını ve ünitelerini kapsamaktadır.  9. sınıf kazanımlarından 3, 10.sınıf kazanımlarından 2 soru yöneltilmiştir. Her ünite başlığından soru sorulmuştur. 5 sorunun üçünde harita okuryazarlığı ön plandadır. Düzenli olarak çalışan, test pratiği olan, harita ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular yöneltilmiştir. Ayrıca öğrencilerden aldığımız duyumlara göre tartışmalı herhangi bir soru bulunmamaktadır” dedi.

Özel bir okulun Tarih Akademik Kurul Üyesi Zeynep Ergün, “Öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre, Tarih soruları müfredata uyumlu olup öğrencinin yorum yapmasını sağlayacak paragraf ağırlıklı sorular sorulmuştur. Bunun dışında öncüllü soru da yer almıştır. Öğrencinin bilgiyi doğru bir şekilde yorumlayıp analiz etmesini ölçen bir sınavdır. Sorular daha önceki TYT’ler  gibi tüm sınıf düzeylerinden gelmiştir. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Görsel soru sorulmamıştır. Bir tane eleyici bilgi sorusu sorulmuştur. İki soruda öğrencinin tarih bilgisi yanında temel düzeyde coğrafya bilgisi de ölçülmüştür. Sınav; alanına hakim olan, soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayarak akıl yürüten ve düzenli çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği nitelikte olup orta düzey zorluk seviyesindedir” diye konuştu.

Özel bir okulun Felsefe Akademik Kurul Üyesi Gülay Ataç da “Öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre Felsefe soruları 10. ve 11. sınıf müfredatına uygundur. Sorular bilgiye dayalı yorum gücünü ölçen, paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisi gerektiren niteliktedir. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren bir sınavdır. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılırdır. Zorluk düzeyi orta derecede olup, seçenekler bilgiye dayalı olarak eleme yapılabilecek şekilde düzenlenmiştir” dedi.

Özel bir okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir ise “2022 TYT’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının içerisinde yer alan iki soru bilgi gerektiren, öğrenciyi zorlayacak tarzda hazırlanmıştır. “Allah-İnsan İlişkisi” ve “Gönül Coğrafyamız” ünitelerine ait bu soruları öğrencilerin yorum yaparak çözebilmesi mümkün değildir. Diğer üç soruda ise öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen sorulara yer verilmiştir. Yorum gerektiren sorularda öğrencinin muhakeme yeteneği ölçülmek istenmiştir. Yine yoruma dayalı soruların içerisinde “Bilgi ve İnanç” ünitesine ait sorunun öğrencileri zorlayabileceğini söylemek mümkündür. 2022 TYT’de Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları için genel bir değerlendirme yapmak gerekirse sınavın zora yakın düzeyde olduğunu söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.                                                                                               

banner55
Yorumlar (0)
25
açık
banner40
Günün Anketi Tümü
Bugün genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Bugün genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Günün Karikatürü Tümü